Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

myrla
I wierzyć mi nie chciałeś, gdy Ci obiecywałam, że ten ból ustąpi i że kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik „pierwsza”. Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.
Reposted fromhysterie hysterie viatobecontinued tobecontinued
myrla
5740 e406
myrla
Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromdreamlike dreamlike viagdziejestola gdziejestola
myrla
6632 21c8
Reposted fromusual usual viafoodforsoul foodforsoul
7367 1220 500
myrla
myrla
Reposted fromNanaya Nanaya viafoodforsoul foodforsoul
myrla
8078 3bc0
Reposted frommiischa miischa viafoodforsoul foodforsoul
myrla
8213 f110
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
myrla
9688 6688
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
myrla
7521 3870
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
myrla
9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
myrla
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafoodforsoul foodforsoul
myrla
0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
myrla
1253 e9f5
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
myrla
3768 e29d
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
myrla
9430 31a2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavagrant3 vagrant3
myrla
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viavagrant3 vagrant3
myrla
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmaya-chan Amaya-chan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl