Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

myrla
Taki powstrzymywany płacz wybucha potem ze zdwojoną siłą, wstrząsając nie tylko ciałem, lecz bywa, że i całym światem.
— Wiesław Myśliwski 'Widnokrąg'
myrla
3869 eb9d

April 17 2018

myrla
0331 9842 500
Reposted bynieobecnoscnotnowaanisiowealittlepieceofheavenBrainymentispenetraliaNoCinderellaitemize
myrla
0327 5b5c 500
Reposted byKaBoom KaBoom
myrla
0323 7f80 500
myrla
0319 676d 500
myrla
0317 2cee 500
myrla
0313 9eaf 500
myrla
0298 daed 500
Reposted byjointskurwysynleksandrawhiskywithspriteAmericanloverkeithpeligrocarmenlunaczinokdonjefestraycatgumaspersona-non-gratapigmalioncatchdimomentnobodyimportantbadbloodslovamentispenetralianowaczithor7oxwyczesanagitaraxseaweedbudasshabbadoocarmenlunaLabRatOr28alexandersmith8805KawaiiNamidathinkmorewtxchocolate1508AgnyaRoaraAvisdancingwithaghostaura-lunarishugostiglitzstonerrAbbaPaterEtienMountainGirlHSP-photonataalittledisappointmentsSzavislavLukasYorkcomiendoliricarossesinnocentsouldelicateezavasbudasczinokBabsonleimakidPuck152klutzDarkangel007
myrla
0297 aefe 500
Reposted byjointskurwysynkikkeerhereyesleksandrakroliknieobecnosccolorfulvillainrzzkropkapannakiesnotnowpigmalionitemizebelatrixzwariowalamBrainymiejmniejoborzeincompletammkmplkalbienDreamsMayComexwyczesanagitaraxpoziomka888szarlotka76whovillepsychovioletSoulwoodoxygeniumMadsentropiahighszszszwiecznazmarzlina
myrla
0290 ea72 500
Reposted bytake-me-to-ScotlandcontigoKaBoom
myrla
0289 a8f7
myrla
0271 2528 500
Reposted bynieobecnoscmentispenetralia
myrla
0270 635f 500

March 19 2018

myrla
3487 a827
Reposted frominfinitearms infinitearms viastrzepy strzepy
myrla
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmaya-chan Amaya-chan
myrla
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmaya-chan Amaya-chan
myrla
myrla
5541 895a
Reposted fromkarahippie karahippie
myrla
8699 001a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl